star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

COCA-COLA DISRUPT 2022 - BE THE GAME CHANGER


ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Sinh viên Việt Nam trên 18 tuổi đang theo học chương trình Chính quy tại trường đại học/cao đẳng trên toàn quốc

(Ngoại trừ: những sinh viên đã từng làm việc/thực tập tại Coca-Cola Việt Nam)

CƠ CẤU LẬP NHÓM: Mỗi nhóm tham gia có đủ 3 thành viên

(Lưu ý: không thay đổi thành viên sau khi đăng ký)

LỘ TRÌNH CUỘC THI:

1️. Vòng 1: ĐĂNG KÝ - Magic Team (21/02 – 20/03)

● Mỗi nhóm lựa chọn một đề bài của Coca-Cola Disrupt để trình bày ý tưởng

● Bài nộp bao gồm: 01 Creative clip (tối đa 03 phút) dạng mp4 và 01 bài Powerpoint dưới dạng pdf (tối đa 05 slides)

● Top 09 đội xuất sắc nhất tiếp tục tiến vào vòng 02

2️. Vòng 2: BÁN KẾT - Magic Race (29/03)

● Top 09 tranh tài trên đường đua Hackathon, mô phỏng hoạt động kinh doanh trên nền tảng thực tế ảo online của Coca-Cola Việt Nam

● Top 05 đội có điểm số cao nhất tiếp tục tiến vào vòng 03

3️. Vòng 3: CHUNG KẾT - The Disrupt

● Trình bày ý tưởng theo chủ đề tại vòng 01, bao gồm bài phân tích chuyên sâu (prototype)

● Tranh biện với các đội còn lại và trả lời câu hỏi do ban giám khảo đưa ra

TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM:

Bài làm của thí sinh được đánh giá trên 4 tiêu chí

· Sự rõ ràng

· Sự sáng tạo

· Tính khả thi

· Tính logic

Trong trường hợp nhiều bài dự thi có trùng ý tưởng, thời gian nộp bài sẽ được cân nhắc.

GIẢI THƯỞNG:

Giải nhất:

● Giải thưởng tiền mặt 50.000.000 VND

● Được đặc cách vào vòng cuối chương trình Nhà Lãnh đạo thế hệ mới của Coca-Cola Việt Nam

● Cơ hội thực tập tại Coca-Cola Việt Nam trong vòng 06 tháng tuỳ chọn phòng ban.

● Phiếu mua sắm thiết bị chăm sóc sức khỏe trị giá 5.000.000 VNĐ/người

● Phiếu mua sắm sản phẩm của Coca-Cola trong 12 Tháng

● Chứng nhận tham gia chương trình và Kỷ niệm chương từ Coca-Cola Việt Nam

Giải nhì:

● Giải thưởng tiền mặt 30.000.000 VND

● Được đặc cách vào vòng cuối chương trình Nhà Lãnh đạo thế hệ mới của Coca-Cola Việt Nam

● Phiếu mua sắm sản phẩm của Coca-Cola trong 12 Tháng

● Chứng nhận tham gia chương trình từ Coca-Cola Việt Nam

Giải ba:

● Giải thưởng tiền mặt 20.000.000VND

● Được đặc cách vào vòng cuối chương trình Nhà Lãnh đạo thế hệ mới của Coca-Cola Việt Nam

● Phiếu mua sắm sản phẩm của Coca-Cola trong 12 Tháng

● Chứng nhận tham gia chương trình từ Coca-Cola Việt Nam

Nếu bạn luôn khao khát để tạo nên khác biệt, hãy đến với Coca-Cola Disrupt 2022 để trở thành một gamechanger với vô vàn giải thưởng và cơ hội ngay trước mắt !

👉👉👉 Nhanh tay đăng ký ngay tại: (Link tracking)

#thinkdifferent #cocacoladisrupt2022 #gamechanger #refreshtheworld #delightinnovation

------------

Coca-Cola Disrupt 2022 là cuộc thi tìm kiếm ý tưởng sáng tạo được tổ chức bởi Coca-Cola Việt Nam, nhằm tạo ra sân chơi thú vị và thực tế cho các bạn sinh viên năng động, khát khao đổi mới để tạo nên điều kỳ diệu cho ngành Hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).

------------

COCA-COLA DISRUPT 2022 - BE THE GAME CHANGER

📣 Link đăng ký: https://ccbvdisrupt.com/?utm_source=DuyTan...

⌛ Thời hạn: 21/02/2022 - 20/03/2022

📩 Email: recruitment@coca-cola.com.vn

COCA-COLA DISRUPT 2022 - BE THE GAME CHANGER

In a world that is changing so quickly, simply following the rules is not enough.

Pioneering with innovations is the way for you to OWN the GAME.

Coca-Cola Disrupt 2022 is your chance to do it!

---------

PARTICIPANT: Vietnamese students over 18 years old studying a full-time program at universities/colleges across the country

(Exclude: students who have worked/interned at Coca-Cola)

TEAM STRUCTURE: Each team has 3 fixed members

(Note: Changing member is not allowed after registration)

COMPETITION ROUTE:

1️. Round 1: REGISTRATION - Magic Team (21/02 – 20/03)

● Each group chooses at least one Coca-Cola Disrupt topic to present their ideas

● Submission includes: 01 Creative clip (maximum 03 minutes) in mp4 format and 01 Powerpoint in pdf format (maximum 05 slides)

● Top 09 best teams continue to round 02

2️. Round 2: SEMI-FINAL - Magic Race (29/03)

● Top 09 compete on the Hackathon track, simulating business activities on the online virtual reality platform of Coca-Cola Vietnam

● Top 05 with the highest score continue to round 03

3️. Round 3: FINAL - The Disrupt

● Presenting ideas by the topic chosen in round 01, including prototypes

● Debate with the rest teams and answer questions given by the judges

SCORING CRITERIA:

Candidates' work will be assessed on four criteria:

● Clarity

● Creativity

● Feasibility

● Logic

In case the teams’ submissions have the same idea, the submission time will be considered.

PRIZE:

· Champion:

- Cash prize of 50 million VND.

- Experience #LifeAtCoke with 6 months of internship according to career aspirations.

- Tickets to the final round of the Assessment Center - Coca-Cola Aspire Future Leaders program.

- Health equipment vouchers up to 5,000,000VND/each player

- Vouchers to enjoy Coca-Cola products in 12 months

· First Runner-up:

- Cash prize of 30 million VND.

- Tickets to the final round of the Assessment Center - Coca-Cola Aspire Future Leaders program.

- Voucher to use Coca-Cola products for 12 Months.

· Second Runner-up:

- Cash prize of 30 million VND.

- Tickets to the final round of the Assessment Center - Coca-Cola Aspire Future Leaders program.

- Voucher to use Coca-Cola products for 12 Months.

If you are always hungry to make a difference, join Coca-Cola Disrupt 2022 right now to become a game changer with countless prizes and opportunities for you!

👉👉👉 Register at: https://ccbvdisrupt.com/?utm_source=DuyTan...

#thinkdifferent #cocacoladisrupt2022 #gamechanger #refreshtheworld #delightinnovation

------------

Coca-Cola Disrupt 2022 is the search for finest initiatives competition organized by Coca-Cola Vietnam with the aim of creating a fun but practical playground for dynamic undergraduate students thirsting for innovation and making the Real Magic in FMCG industry.

------------

COCA-COLA DISRUPT 2022 - BE THE GAME CHANGER

📣 Registration link: https://ccbvdisrupt.com/?utm_source=DuyTan...

⌛ Registration time: 21/02/2022 - 20/03/2022

📩 Email: recruitment@coca-cola.com.vn