star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

HĐ Tình nguyện

HĐ Tình nguyện


Ra quân chủ nhật xanh Tháng Thanh niên 2024


Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2023-2024, kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2024 nhằm chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931-26/03/2024), chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường Đại học Duy Tân (11/11/1994 – 11/11/2024).

Xem thêm