star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Thông tin liên hệ

Đoàn Thanh Niên - Hội Sinh viên Đại học Duy Tân

Văn phòng

Phòng 425 - Cơ sở K7/25 Quang Trung, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

Số Điện thoại

0236.3827111 (425)

Email

doanthanhnien@duytan.edu.vn

Liên hệ