star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Học bổng

Học bổng


Giới thiệu chương trình: “VỮNG BƯỚC ĐẾN TRƯỜNG”


Chương trình "Vững bước đến trường" sẽ cấp khoản vay trị giá 5 tỉ đồng với mức vay tối đa 20 triệu đồng/ suất vay. Sinh viên sẽ sử dụng toàn bộ các khoản hỗ trợ cho mục đích đóng học phí đại học.

Xem thêm