star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

HĐ Học thuật


Lễ ra mắt Câu lạc bộ Tiếng Anh Đại học Duy Tân (DEC) và Talkshow Wisdom comes with learning English


Mong muốn tạo ra một sân chơi lành mạnh, năng động cho sinh viên Đại học Duy Tân cũng như những ai yêu thích, đam mê bộ môn Tiếng Anh, Hội Sinh viên Đại học Duy Tân  hướng dẫn Ban chấp hành Liên chi Đoàn - Hội Khoa Tiếng Anh thành lập CLB và  tổ chức buổi ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Tiếng Anh Duy Tân (Duy Tan English Club - DEC) vào tối 13/3/2022.

Xem thêm

𝐆𝐀𝐌𝐄 𝐒𝐇𝐎𝐖 “𝐕Ì 𝐌Ộ𝐓 𝐌Ô𝐈 𝐓𝐑ƯỜ𝐍𝐆 𝐕À 𝐓𝐇Ự𝐂 𝐏𝐇Ẩ𝐌 𝐒Ạ𝐂𝐇 𝐂𝐇𝐎 𝐍𝐆ƯỜ𝐈 𝐃Â𝐍 𝐕𝐈Ệ𝐓 𝐍𝐀𝐌”


Nhằm mục đích tuyên truyền cho học sinh phổ thông về công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường và thực phẩm vì một đất nước Việt Nam văn minh, an toàn và mạnh khỏe. Thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của trường đại học Duy Tân, của tập thể khoa Môi trường và Khoa học Tự nhiên trong việc bảo vệ, chăm sóc các...

Xem thêm

Cùng bình chọn cho **TS. Lê Văn Thuận - Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ cao, Trường Đại học Duy Tân


Cùng bình chọn cho **TS. Lê Văn Thuận - Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ cao, Trường Đại học Duy Tân** trong cuộc bình chọn **10 CÁ NHÂN XUẤT SẮC GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUẢ CẦU VÀNG 2021.** ---- **Link bình chọn:** https://bit.ly/3DnluhI **Video giới thiệu về TS. Thuận:** https://bit.ly/3nj6MCU ----

Xem thêm