star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Thông báo

Thông báo


Thông báo Về việc thu Đoàn phí & Quỹ Công trình Thanh niên năm học 2022 - 2023


Căn cứ theo điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Quyết định số 07/NQ-TWĐTN của BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 11 năm 2010 về việc thay đổi mức đóng đoàn phí; Căn cứ quá trình theo dõi và cập nhập số liệu Đoàn viên của cơ sở Đoàn; Căn cứ thực hiện học tập và rèn luyện tại các Liên...

Xem thêm

Thông báo về việc thu Đoàn phí & Quỹ Công trình Thanh niên năm học 2021 - 2022


Ban Thường Vụ Đoàn trường ĐH Duy Tân thông báo đến các Liên Chi đoàn và Chi đoàn trực thuộc về việc thu – trích Đoàn phí năm học 2021 – 2022

Xem thêm

Thông báo về việc rà soát hồ sơ Đoàn viên khóa cũ và nộp sổ Đoàn khóa 27


Căn cứ tình hình theo dõi và cập nhập dữ liệu Đoàn viên của cơ sở Đoàn. Ban Thường Vụ Đoàn trường ĐH Duy Tân thông báo đến các Liên Chi đoàn và Chi đoàn trực thuộc phối hợp rà soát hồ sơ Đoàn viên khóa cũ và triển khai nhập dữ liệu Đoàn viên khóa 27

Xem thêm

THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐÀO TẠO TẬP TRUNG TẠI TRƯỜNG !


Thời gian tổ chức đào tạo tập trung tại Trường - Từ ngày 4/12/2021 (thứ bảy), Trường tổ chức các kỳ thi tập trung và trực tuyến (online) - Từ ngày 13/12/2021 (thứ hai), Trường tổ chức dạy tập trung kết hợp trực tuyến (online) - Dự kiến từ ngày 08/02/2022 (sau tết Nguyên Đán Nhâm Dần) sinh viên toàn trường sẽ học tập trung

Xem thêm