star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

CUỘC THI TRỰC TUYẾN


Tìm hiểu Luật Thanh niên, Chương trình phát triển thanh niên thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030 và truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.Chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Thành Đoàn – Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Thanh niên, Chương trình phát triển thanh niên thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030 và truyền thống vẻ vang của Đoàn.

Cuộc thi diễn ra trong 3 tuần (từ ngày 07/3 – 27/3/2022)

👉👉Đường link dự thi: https://myaloha.vn/ct/DCRZ00

 

 

 

 

 

 

​​​​​​

 

✅ Lưu ý: Sau khi hoàn thành bài thi nhớ lưu lại hình ảnh để xét Tiêu chí Đạo đức Tốt trong Danh hiệu Sinh viên 5 tốt các cấp 👍👍👍

💖💖💖Hãy cùng hưởng ứng tham gia cuộc thi và nhận những phần thưởng hấp dẫn nhé💖💖💖