star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

DTU's TikTtok Challenge 2022


  • Thí sinh tham gia sáng tạo tiktok với các chủ đề:
  • “Khám phá Ngành nghề”
  • “Đời sống Sinh viên”/“Thế giới của tôi có gì?”
  • “DTU trong tôi”
  • “Thanh xuân là vẻ đẹp của tôi!”
  • Thí sinh đăng bài trên Tiktok cá nhân theo quy định, kêu gọi Like (Thả tim) đến hết ngày 31/3/2022.

- Hết thời gian bình chọn Ban tổ chức sẽ tổng hợp điểm của TOP 30 thí sinh có số điểm cao nhất và công bố trên fanpage Duy.Tan.University vào ngày 02/04/2022.