star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

TIKTOK DANCE COVER


🔥 Tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, đáp ứng nhu cầu giải trí mang tính cộng đồng cho sinh viên; tìm kiếm các nhóm sinh viên tài năng và các tiết mục xuất sắc tham gia biểu diễn tại các hoạt động quy mô trên toàn thành phố.

🌟 Cover lại các ca khúc, động tác, điệu nhảy, bài hát nổi tiếng, đang #hottrend #Tiktok. Tác phẩm dự thi có thể kết hợp nhiều ca khúc khác nhau.

#TiktokDanceCover #HoiSinhvienVietNamTPDaNang

#Huongden91namthanhlapDoan

#DaihoiXIX #thanhphoDaNang