star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

📣📣 T̳U̳Y̳Ể̳N̳ ̳C̳T̳V̳ ̳K̳Ê̳N̳H̳ ̳T̳I̳K̳T̳O̳K̳ ̳D̳T̳U̳

📣📣 T̳U̳Y̳Ể̳N̳ ̳C̳T̳V̳ ̳K̳Ê̳N̳H̳ ̳T̳I̳K̳T̳O̳K̳ ̳D̳T̳U̳


🤩 Bạn là fan của TikTok?

🤩 Bạn có ý tưởng, sáng tạo?

🤩 Bạn muốn học hỏi, trau dồi, phát triển bản thân?

🤩 Bạn đang tìm công việc partime không ảnh hưởng nhiều đến việc học?

📩📩 Hãy APPLY NGAY vào các vị trí CTV cho nền tảng kênh TikTok của Đại học Duy Tân

😍 Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

😍 Cơ hội trở thành nhân viên chính thức của DTU

👉 Chi tiết công việc xem tại: https://tinyurl.com/2p8jn98j