star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Chức năng, Nhiệm vụ

Chức năng, Nhiệm vụ


Trường Đại học dân lập (ĐHDL) Duy Tân tuyển sinh khóa đầu tiên vào năm 1995 với tổng số sinh viên là 820, trong đó có 440 đoàn viên. Để đảm bảo lợi ích và nghĩa vụ của Đoàn viên, Thanh niên và Sinh viên, ngay sau khi khai giảng năm học đầu tiên vào tháng 9/1995, Ban Giám hiệu nhà trường đã tiến hành các thủ tục đề nghị Ban Thường Vụ (BTV) Tỉnh Đoàn Quảng Nam – Đà Nẵng (nay là Thành Đoàn Đà Nẵng) cho phép Đại học Duy Tân được thành lập tổ chức Đoàn Thanh Niên.

 

Ngày 12 tháng 10 năm 1995, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Nam Đà Nẵng ra Quyết định số 23/QĐ-TĐ về việc cho phép thành lập tổ chức đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Dân lập Duy Tân và chỉ định Ban chấp hành lâm thời gồm 11 đồng chí, trong đó Ban thường vụ gồm 03 đồng chí (01 Bí thư, 01 Phó Bí thư và 01 Uỷ viên Thường vụ). Đồng chí Nguyễn Thôi - cán bộ của trường được chỉ định làm Bí thư lâm thời, đồng chí Lê Đình Thanh - Trưởng phòng Hành chính trường làm Phó bí thư và đồng chí Huỳnh Văn Ngọc - cán bộ Tỉnh Đoàn làm Uỷ viên thường vụ.

 

BCH lâm thời Đoàn trường đã tiến hành xây dựng chương trình hành động, thành lập các Chi đoàn và Liên chi đoàn. Đoàn trường đã thành lập 04 Liên chi đoàn thuộc 04 Khoa: Ngoại Ngữ, Quản trị & Luật kinh tế, Du lịch và Liên chi đoàn Tin học với tổng số 16 Chi đoàn ở các lớp. Một thời gian, trường tuyển thêm hai lớp Quản trị Kinh doanh tại chức và kỹ sư thực hành Tin học do đó tổng số Chi đoàn là 18 và 476 đoàn viên.

 

Sau thời gianlâm thời, Đoàn trường đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ nhất diễn ra vào ngày 03 tháng 11 năm 1996 tại Giảng đường A – 5A Quang Trung – Đà Nẵng. Ngày 28 tháng 10 năm 1996, BTV Tỉnh Đoàn Quãng Nam Đà Nẵng ra Quyết định số 42/QĐ-TĐ công nhận BCH Đoàn trường khóa I, nhiệm kỳ 1996 – 1999 gồm 15 đồng chí, trong đó BTV gồm 07 đồng chí (01 Bí thư, 01 phó Bí thư, 05 Ủy viên).

Đại hội Đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐHDL Duy Tân lần thứ hai diễn ra vào ngày 22, 23 tháng 05 năm 1999 tại Giảng đường A – 21 Nguyễn Văn Linh – Đà Nẵng. Ngày 05 tháng 06 năm 1999, BTV Thành Đoàn Đà Nẵng đã ra Quyết định số 18/QĐ-BTV công nhận BCH Đoàn trường khóa II, nhiệm kỳ 1999 – 2002 gồm 21 đồng chí, trong đó BTV gồm 7 đồng chí (01 Bí thư, 02 phó Bí thư, 04 Ủy viên). Đại hội Bầu Đồng chí Lưu Xuân Phúc đảm nhiệm chức danh Bí thư Đoàn trường khóa II.

 

Đại hội Đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐHDL Duy Tân lần thứ ba diễn ra vào ngày 21, 22 tháng 04 năm 2002 tại Giảng đường A – 209 Phan Thanh – Đà Nẵng. Ngày 02 tháng 05 năm 2002 BTV Thành Đoàn Đà Nẵng ra Quyết định số 12/QĐ-TĐ công nhận BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐHDL Duy Tân nhiệm kỳ 2002 – 2005 gồm 21 đồng chí, trong đó BTV gồm 7 đồng chí (01 Bí thư, 02 Phó Bí thư, 04 Ủy viên). Đại hội Bầu Đồng chí Nguyễn Vũ Minh Trí đảm nhiệm chức danh Bí thư Đoàn trường khóa III.

 

Đại hội Đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐHDL Duy Tân lần thứ tư diễn ra vào ngày 30, 31 tháng 12 năm 2005 tại Giảng đường A – 209 Phan Thanh – Đà Nẵng. Ngày 10 tháng 01 năm 2006 BTV Thành Đoàn Đà Nẵng ra quyết định số 216/QĐ-BTV công nhận BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐHDL Duy Tân nhiệm kỳ 2005 – 2007 gồm 27 đồng chí, trong đó BTV gồm 9 đồng chí (01 Bí thư, 02 phó Bí thư, 06 Ủy viên).Đại hội Bầu Đồng chí Trần Văn Hùng đảm nhiệm chức danh Bí thư Đoàn trường khóa IV.

 

Đại hội Đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐHDL Duy Tân lần thứ năm diễn ra vào ngày 29, 30 tháng 09 năm 2007 tại Giảng đường A – 209 Phan Thanh – Đà Nẵng. Ngày 02 tháng 10 năm 2006 BTV Thành Đoàn Đà Nẵng ra quyết định số 403/QĐ-TĐ công nhận BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐHDL Duy Tân nhiệm kỳ 2007 – 2012 gồm 25 đồng chí, trong đó BTV gồm 9 đồng chí (01 Bí thư, 01 phó Bí thư, 07 Ủy viên).Đại hội Bầu Đồng chí Phạm Đăng Quang đảm nhiệm chức danh Bí thư Đoàn trường khóa V.

 

Đại hội Đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Duy Tân lần thứ sáu diễn ra vào ngày 27, 28 tháng 4 năm 2012 tại Hội trường 713 số 03 Quang Trung Thành phố Đà Nẵng. Ngày 15 tháng 05 năm 2012 BTV Thành Đoàn Đà Nẵng ra quyết định số 145/QĐ-TĐ công nhận BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại Học Duy Tân nhiệm kỳ 2012 – 2017 gồm 27 đồng chí, trong đó BTV gồm 9 đồng chí (01 Bí thư, 02 phó Bí thư, 06 Ủy viên). Đại hội Bầu Đồng chí Dương Đình Hùng đảm nhiệm chức danh Bí thư Đoàn trường khóa VI.

 

Trong thời gian Khóa VI liên tục kiện toàn nhân sự, các chức danh Bí thư thay đổi trong khóa VI cụ thể:

    Đ/c Dương Đình Hùng – Bí thư nhiệm kỳ Khóa VI lần I (2012 - 2014)

    Đ/c Huỳnh Văn Sơn - Bí thư nhiệm kỳ Khóa VI lần II ( 2014 - 2015 )

    Đ/c Phạm Trung Tuyên - Bí thư nhiệm kỳ Khóa VI lần III ( 2015 - 2017 )

Đại hội Đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Duy Tân lần thứ VII diễn ra vào ngày 16, 17 tháng 6 năm 2017 tại Hội trường 713 số 03 Quang Trung Thành phố Đà Nẵng. Ngày 25 tháng 06 năm 2017 BTV Thành Đoàn Đà Nẵng ra quyết định số Quyết định số 583 QĐ/TĐTN – TCKT của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng về việc công nhận Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Duy Tân khóa VII, nhiệm kỳ 2017 – 2019 gồm 27 đồng chí, trong đó BTV gồm 9 đồng chí (01 Bí thư, 02 phó Bí thư, 06 Ủy viên). Đại hội Bầu Đồng chí Mai Xuân Bình đảm nhiệm chức danh Bí thư Đoàn trường khóa VII.


Đoàn trường Đại học Duy Tân nhận Cờ thi đua xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên
 nhiệm kỳ 2017 - 2019 
do Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng trao tặng

 

Đại hội Đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Duy Tân lần thứ VIII diễn ra vào ngày 09, 10 tháng 11 năm 2019 tại Hội trường 713 số 03 Quang Trung - Thành phố Đà Nẵng. Ngày 25 tháng 12 năm 2019 BTV Thành Đoàn Đà Nẵng ra quyết định số Quyết định số QĐ/TĐTN – TCKT của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng về việc công nhận Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Duy Tân khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2022 gồm 31 đồng chí, trong đó BTV gồm 9 đồng chí (01 Bí thư, 02 phó Bí thư, 06 Ủy viên). Đại hội Bầu Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết đảm nhiệm chức danh Bí thư Đoàn trường khóa VIII.

 

Đến nay, Đoàn trường ĐH Duy Tân có 15 Liên Chi đoàn khoa và 24 chi đoàn CB, GV, NV hơn 400 Chi đoàn trực thuộc và hơn 15.000 Đoàn viên Đơn vị đã đạt thành tích là đơn vị Xuất sắc nhiều năm liền và được Thành Đoàn Đà Nẵng, Trung Ương Đoàn tặng nhiều bằng khen và phần thưởng có giá trị.

 * Các đồng chí giữ chức vụ Bí thư Đoàn trường qua các thời kỳ:

    Đ/c Nguyễn Thôi - Bí thư lâm thời giai đoạn 1995

    Đ/c Võ Nguyên Chương – Bí thư nhiệm kỳ Khóa I (1996 - 1999)

    Đ/c Lưu Xuân Phúc – Bí thư nhiệm kỳ Khóa II (1999 - 2000)

    Đ/c Đinh Tiến Hoàng – Bí thư nhiệm kỳ Khóa II (2000 - 2002)

    Đ/c Nguyễn Vũ Minh Trí– Bí thư nhiệm kỳ Khóa III (2002 - 2005)

    Đ/c Trần Văn Hùng – Bí thư nhiệm kỳ Khóa IV (2005 - 2007)

    Đ/c Phạm Đăng Quang – Bí thư nhiệm kỳ Khóa V (2007 - 2012)

    Đ/c Dương Đình Hùng – Bí thư nhiệm kỳ Khóa VI lần I (2012 - 2014)

    Đ/c Huỳnh Văn Sơn - Bí thư nhiệm kỳ Khóa VI lần II ( 2014 - 2015 )

    Đ/c Phạm Trung Tuyên - Bí thư nhiệm kỳ Khóa VI lần III ( 2015 - 2017 )

    Đ/c Mai Xuân Bình- Mai Xuân Bình - Bí thư nhiệm kỳ Khóa VII ( 2017 - 2019 )

    Nay giữ chức vụ đương nhiệm hiện tại là đ/c Nguyễn Thị Tuyết - Bí thư nhiệm kỳ Khóa VIII (2019 - 2022).