star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

𝐆𝐀𝐌𝐄 𝐒𝐇𝐎𝐖 “𝐕Ì 𝐌Ộ𝐓 𝐌Ô𝐈 𝐓𝐑ƯỜ𝐍𝐆 𝐕À 𝐓𝐇Ự𝐂 𝐏𝐇Ẩ𝐌 𝐒Ạ𝐂𝐇 𝐂𝐇𝐎 𝐍𝐆ƯỜ𝐈 𝐃Â𝐍 𝐕𝐈Ệ𝐓 𝐍𝐀𝐌”

𝐆𝐀𝐌𝐄 𝐒𝐇𝐎𝐖 “𝐕Ì 𝐌Ộ𝐓 𝐌Ô𝐈 𝐓𝐑ƯỜ𝐍𝐆 𝐕À 𝐓𝐇Ự𝐂 𝐏𝐇Ẩ𝐌 𝐒Ạ𝐂𝐇 𝐂𝐇𝐎 𝐍𝐆ƯỜ𝐈 𝐃Â𝐍 𝐕𝐈Ệ𝐓 𝐍𝐀𝐌”


Nhằm mục đích tuyên truyền cho học sinh phổ thông về công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường và thực phẩm vì một đất nước Việt Nam văn minh, an toàn và mạnh khỏe. Thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của trường đại học Duy Tân, của tập thể khoa Môi trường và Khoa học Tự nhiên trong việc bảo vệ, chăm sóc các nguồn tài nguyên thiên nhiên và thực phẩm sạch ở các địa phương. Khoa tổ chức Game show “Vì một môi trường và thực phẩm sạch cho người dân Việt Nam” cho các học sinh phổ thông trung học nhằm lan tỏa trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc các nguồn tài nguyên thiên nhiên, môi trường và thực phẩm sạch ở các địa phương.

👉🏽 Đ𝐨̂́𝐢 𝐭𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚

⦁ Học sinh ở các trường PTTH trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

⦁ Thông tin cụ thể của Game show được đăng tải trên:

+ Website Khoa Môi trường & Khoa học Tự nhiên (http://kmtkhtn.duytan.edu.vn);

+ Fanpage Khoa Môi trường & Khoa học Tự nhiên (http://www.facebook.com/MT.CNH/);

+ Fanpage Đoàn Khoa MT&KHTN (http://www.facebook.com/DOANKHOAMOITRUONGKHOAHOCTUNHIENDTU);

👉🏽 𝐇𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚

⦁ Một học sinh hoặc nhóm học sinh (không quá 5 thành viên) quay một video Tiktok có độ dài tối đa là 03 phút hoặc viết một bài chia sẻ với nội dung tự chọn 01 trong 02 chủ đề sau:

+ Chủ đề 1: “Chung tay vì Môi trường và Thực phẩm sạch”.

+ Chủ đề 2: “Chung tay bảo vệ tài nguyên, môi trường và thực phẩm của quê hương”.

⦁ Quy cách bài dự thi:

+ Bài dự thi được đăng lên trang facebook cá nhân, ghi rõ cuộc thi “Chung tay vì Môi trường và Thực phẩm sạch” hoặc “Chung tay bảo vệ tài nguyên, môi trường và thực phẩm của quê hương” do Khoa Môi trường và Khoa học tự nhiên, Đại học Duy Tân tổ chức;

+ Gắn Hashtag #KhoaMT&KHTN_DTU;

+ Tag các ít nhất 3 bạn bè và fanpage của Khoa MT&KHTN vào bài đăng.

+ Gửi link bài về địa chỉ email: moitruongtunhien@duytan.edu.vn sau khi đăng bài trên trang facbook cá nhân.

⦁ Thời gian up bài từ ngày phát động cuộc thi đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2022, thời điểm kết thúc lượt like, share là ngày 7 tháng 3 năm 2022.

👉🏽 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐜𝐡𝐚̂́𝐦 đ𝐢𝐞̂̉𝐦

Điểm của bài dự thi sẽ được tính như sau:

⦁ 70% điểm được tính dựa trên các lượt like, share và xem.

⦁ 30% điểm là dựa trên nội dung (do giảng viên Khoa MT&KHTN chấm).

🎁🎁 𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠

Thời gian công bố và phát thưởng là ngày 17 tháng 03 năm 2022. Gồm các giải:

🏆 01 𝑮𝒊𝒂̉𝒊 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕: 5.000.000đ/𝒈𝒊𝒂̉𝒊 𝒗𝒂̀ 𝒈𝒊𝒂̂́𝒚 𝒌𝒉𝒆𝒏 𝒄𝒖̉𝒂 𝑩𝒂𝒏 𝒕𝒐̂̉ 𝒄𝒉𝒖̛́𝒄.

🏆 02 𝑮𝒊𝒂̉𝒊 𝒏𝒉𝒊̀: 2.000.000đ/𝒈𝒊𝒂̉𝒊 𝒗𝒂̀ 𝒈𝒊𝒂̂́𝒚 𝒌𝒉𝒆𝒏 𝒄𝒖̉𝒂 𝑩𝒂𝒏 𝒕𝒐̂̉ 𝒄𝒉𝒖̛́𝒄.

🏆 02 𝑮𝒊𝒂̉𝒊 𝒃𝒂: 1.000.000đ/𝒈𝒊𝒂̉𝒊 𝒗𝒂̀ 𝒈𝒊𝒂̂́𝒚 𝒌𝒉𝒆𝒏 𝒄𝒖̉𝒂 𝑩𝒂𝒏 𝒕𝒐̂̉ 𝒄𝒉𝒖̛́𝒄.

🏆 08 𝑮𝒊𝒂̉𝒊 𝒌𝒉𝒖𝒚𝒆̂́𝒏 𝒌𝒉𝒊́𝒄𝒉: 500.000đ/𝒈𝒊𝒂̉𝒊 𝒗𝒂̀ 𝒈𝒊𝒂̂́𝒚 𝒌𝒉𝒆𝒏 𝒄𝒖̉𝒂 𝑩𝒂𝒏 𝒕𝒐̂̉ 𝒄𝒉𝒖̛́𝒄.

** Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ Văn phòng Khoa Môi trường & Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Duy Tân

Địa chỉ: Phòng 707, cơ sở 03 Quang Trung - Hải Châu - Đà Nẵng

Hotline: 0236.3827111 – 101 (ext. 707) hoặc (+84) 0708020101 (thầy Hiếu)

Trưởng ban tổ chức

TS. Nguyễn Phước Thể

#DTU #DTUers #gameshow #KhoaMT&KHTN_DTU #KhoaMôitrường_KhoahọcTựnhiên #DuyTanUni #DaihocDuyTan #maeTMlaicoSdtu