star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ KHỞI NGHIỆP SINH VIÊN LẦN 1


Chiều Thứ Sáu 07/01/2022 vừa qua, buổi Hội Nghị Nghiên Cứu Khoa Học và Khởi Nghiệp Sinh Viên Lần 1 với chủ đề "Vì Một Môi Trường và Thực Phẩm Sạch" đã chính thức được diễn ra, thu hút sự tham gia đông đảo của các bạn sinh viên khoa Môi Trường và Khoa Học Tự Nhiên. Hội Nghị đã diễn ra với sự tham gia của các doanh nghiệp cùng với 15 báo cáo Nghiên Cứu Khoa Học của sinh viên, được chia thành 2 tiểu ban đó là:

📍Tiểu ban 1: MÔI TRƯỜNG

📍Tiểu ban 2: THỰC PHẨM

Mong rằng các bạn sinh viên sẽ có cho mình một định hướng rõ ràng để tham gia các cuộc thi SVNCKH, giải đáp được những thắc mắc cũng như băn khoăn trong quá trình thực hiện NCKH qua phần chia sẻ vô cùng bổ ích từ các doanh nghiệp và các bài báo cáo của các anh chị sinh viên. Từ đây, tiếp lửa cho các bạn sinh viên cũng như đẩy mạnh phong trào NCKH tại Khoa chúng ta.