star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2022-2024


Đến thời điểm hiện tại, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Duy Tân đã khẩn trương chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng mọi điều kiện tốt nhất để tiến tới tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ IX. Nhiệm kỳ 2022-2024, cũng là giai đoạn có ý nghĩa quan trọng, hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Trường Đại học Duy Tân (11/11/1994 – 11/11/2024) với Chiến lược phát triển Trường Đại học Duy Tân lên một tầm cao mới.

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Duy Tân lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2024 là sự kiện quan trọng, nhằm tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Duy Tân nhiệm kỳ 2019-2022, đề ra mục tiêu và phương hướng cho nhiệm kỳ 2022-2024, đồng thời bầu ra Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học Duy Tân khóa IX và Đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng lần thứ XIX.

Đại hội cũng là diễn đàn để tuổi trẻ Đại học Duy Tân bày tỏ khát vọng và quyết tâm cống hiến trí tuệ, chung tay xây dựng Trường Đại học Duy Tân phát triển lớn mạnh, bền vững, xứng tầm Top 500 trường đại học tốt nhất Thế giới theo bảng xếp hạng Times Higher Education năm 2022, đồng thời đóng góp sức trẻ cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Thành phố Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung.

Trong nhiệm kỳ 2019-2022, Đoàn Trường Đại học Duy Tân đã thường xuyên triển khai, tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các kênh truyền thông của Đoàn, Hội, các đơn vị,… đồng thời tổ chức nhiều hội nghị tập huấn chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, sinh viên trong toàn trường.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cũng như công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật,… cho đoàn viên thành niên Đại học Duy Tân đã được thực hiện nghiêm túc dưới nhiều hình thức phong phú, sinh động.

Bên cạnh đó, các phong trào hành động cách mạng như: phong trào “Thanh niên tình nguyện”, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, phong trào “Tuổi trẻ Xung kích bảo vệ Tổ quốc” cùng các chương trình đồng hành như: chương trình “Đồng hành với thanh niên trong học tập”, chương trình “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, đồng hành với đoàn viên, sinh viên phát triển kỹ năng thực hành xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần,… được tích cực triển khai và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các đoàn viên thanh niên trong toàn trường.