star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

LCĐ KHOA CƠ KHÍ - ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA NHÀ CHO NGƯỜI DÂN TẠI ĐỊA BÀN XÃ KÀ DĂNG, HUYỆN ĐÔNG GIANG, TỈNH QUẢNG NAM

LCĐ KHOA CƠ KHÍ - ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA NHÀ CHO NGƯỜI DÂN TẠI ĐỊA BÀN XÃ KÀ DĂNG, HUYỆN ĐÔNG GIANG, TỈNH QUẢNG NAM


Thực hiện truyền thống "Lá lành đùm lá rách", cùng chia sẻ tình thương đến các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, Đoàn trường Đại học Duy Tân đã chỉ đạo LCĐ Khoa Cơ Khí thực hiện trao tặng Công trình Thanh niên cho bà con tại xã Kà Dăng, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Thực hiện truyền thống "Lá lành đùm lá rách", cùng chia sẻ tình thương đến các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống,

Ngày 23 tháng 9 năm 2023, LCĐ Khoa Cơ Khí tổ chức chương trình "Trung Thu ấm áp - Thắp sáng yêu thương" tại tỉnh Quảng Nam. Tại buổi bàn giao, BTV Đoàn trường Đại học Duy Tân, BCH LCĐ Khoa Cơ Khí cùng các bạn đoàn viên, sinh viên đã tiến hành sửa chữa nhà cửa cho các hộ gia đình, bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã..

LCĐ Khoa Cơ Khí trân trọng cảm ơn đến Lãnh đạo Khoa Cơ Khí đã quan tâm chỉ đạo, cảm ơn BTV Đoàn trường Đại học Duy Tân đã luôn động viên, tham mưu cho Ban Tổ chức chương trình, cảm ơn các Mạnh Thường Quân đã ủng hộ chương trình. Trong thời gian tới BTV Thị đoàn - Hội LHTNVN thị xã hi vọng có nhiều cơ hội để phối hợp, nhằm xây mới, sửa chữa nhà và giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn khác ở địa phương.