star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

ĐĂNG KÝ THỰC TẬP DOANH NGHIỆP CHO SINH VIÊN 5 TỐT CẤP THÀNH PHỐ

ĐĂNG KÝ THỰC TẬP DOANH NGHIỆP CHO SINH VIÊN 5 TỐT CẤP THÀNH PHỐ


Trân trọng thông báo cho các bạn sinh viên 5 tốt: Hội sinh viên kết nối cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp là hội viên của Hội doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng (không nhất thiết phải là sinh viên năm cuối). Các bạn đăng ký qua link sau để hội sinh viên gửi thông tin đến các công ty nhé.

Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/1z0b42cXecey5L4qzlTsUTpjoWsLSZMf059cTV_YfQsM/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR0Jkby_V2MArMPTYcgiMwPJhXJblVfIgYW3sEw3FBUdL6Ci5EguveaUhWg

 

Top 10 Job việc làm tuyển dụng IT mới nhất 2020 | TopDev