star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

GIỚI THIỆU CÂU LẠC BỘ SINH VIÊN 5 TỐT DTU


Sinh viên 5 tốt không đơn thuần chỉ là một danh hiệu! Phấn đấu để đạt được danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” đồng nghĩa với việc bạn sẽ trải qua một quá trình rèn luyện, phấn đấu về nhiều mặt trong suốt năm học. Vì vậy, những chuyển biến tích cực tích cực về các mặt trên là điều mà mỗi cá nhân tham gia phong trào “Sinh viên 5 tốt” cảm nhận được đầu tiên về bản thân mình

 

“Sinh viên 5 tốt” không chỉ là một danh hiệu mà là cả quá trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu và hoàn thiện. Phong trào “Sinh viên 5 tốt” là 1 cuộc đua lớn trong sinh viên cả nước; là danh hiệu Sinh viên có uy tín, là minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng trong mỗi cá nhân sinh viên để rèn luyện, hoàn thiện ở 5 tiêu chí: “Học tập tốt – Đạo đức tốt – Tình nguyện tốt – Hội nhập tốt – Thể lực tốt”. 

Khi hoàn thành mỗi tiêu chí bản thân mỗi cá nhân cũng tự trang bị thêm những kỹ năng cần thiết. Học tập tốt giúp chúng ta vững vàng về chuyên môn nghề nghiệp trong tương lai, tham gia các hoạt động văn hóa thể thao tạo môi trường rèn luyện bổ ích, tham gia các hoạt động tình nguyện giúp bồi đắp tình yêu quê hương đất nước... 

Thông quá quá trình cố gắng nỗ lực mỗi sinh viên sẽ thấy được sự trưởng thành, tiến bộ của bản thân, phấn đấu trở thành sinh viên thế hệ mới vừa “hồng” vừa “chuyên”. Là nền tảng để sinh viên trở thành những “nhân lực tốt” sau này, đóng góp cho sự phát triển không ngừng của đất nước. Và hơn hết, CLB Sinh viên 5 tốt là nhà, là nơi bạn tìm thấy bản ngã của cuộc đời  

Fanpage: https://www.facebook.com/SV5T.DTU/