star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

[SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ LÝ LUẬN TRẺ QUÝ IV - NĂM 2023]

[SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ LÝ LUẬN TRẺ QUÝ IV - NĂM 2023]


Vào 8h30 sáng ngày 10/11, buổi sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ quý IV - Năm 2023 đã được tổ chức. Chủ đề mà buổi sinh hoạt hướng tới là: “Tuổi trẻ Đà Nẵng với nhiệm vụ chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số”.

🌻Tọa đàm diễn ra với sự góp mặt của các thành viên đến từ 22 câu lạc bộ Lý luận trẻ thành phố. Tại đây, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến, tham gia tham luận; trao đổi về vai trò, sứ mệnh của thế hệ trẻ trong giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số. Đồng thời, từ những trao đổi trên, tọa đàm cũng làm rõ và định hướng tư tưởng, lan tỏa nhiều hơn những giá trị văn hóa tốt đẹp. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa, sự phát triển của nền văn hóa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay gắn với nhiệm vụ giữ gìn, bảo vệ, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc tháng 11/2021.

🌻Tại buổi tọa đàm, các đoàn khối, đơn vị trên toàn thành phố lần lượt phát biểu và đưa ra các đề xuất, kiến nghị khác nhau, hướng đến nhiệm vụ chung là giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Các ý kiến phần chung đều phù hợp và ứng dụng được trong kỷ nguyên số và chủ đề chấn hưng văn hóa, ứng dụng được công nghệ số vào quảng bá văn hóa trên địa bàn thành phố.

🌻Câu lạc bộ lý luận trẻ Đại học Duy Tân cũng vinh dự được góp mặt và lắng nghe phát biểu từ các câu lạc bộ trong thành phố; học hỏi, tiếp thu thêm những đề xuất sáng tạo, đổi mới từ các Đoàn khối, đơn vị. Cụ thể, đồng chí Nguyễn Tuấn Kiệt - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên đã đại diện cho Câu lạc bộ lý luận trẻ Đại học Duy Tân phát biểu, trao đổi thêm các vấn đề liên quan; đồng thời nêu ra các kiến nghị để lan rộng và phát huy hơn giá trị cốt lõi mà tọa đàm hướng tới: tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số.

🌻Tọa đàm “Tuổi trẻ Đà Nẵng với nhiệm vụ chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số” là dịp để những người trẻ tại Đà Nẵng nói chung và Câu lạc bộ lý luận trẻ Đại học Duy Tân nói riêng nói lên tiếng nói của mình góp phần xây dựng, phát triển, chấn hưng văn hóa, trong bối cảnh văn hóa đang chịu nhiều tác động cả tích cực và tiêu cực. Thông qua buổi tọa đàm, Câu lạc bộ lý luận trẻ Đại học Duy Tân nhìn nhận được rõ hơn tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về vị trí, vai trò của văn hóa. Qua đó, góp phần giáo dục, định hướng tư tưởng, khích lệ tinh thần, lan tỏa những giá trị, bản sắc văn hoá tốt đẹp đến đoàn viên, thanh niên trong nhà trường.

                                                                            Một vài hình ảnh của cuộc họp vừa qua