Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên

Đại học Duy Tân tuyển sinh khóa đầu tiên vào năm 1995 với tổng số sinh viên là 820, trong đó có 440 đoàn viên. Để đảm bảo lợi ích và nghĩa vụ của Đoàn viên, Thanh niên và Sinh viên, ngay sau khi khai giảng năm học đầu tiên vào tháng 9/1995, Ban Giám hiệu nhà trường đã tiến hành các thủ tục đề nghị Ban Thường Vụ (BTV) Tỉnh Đoàn Quảng Nam – Đà Nẵng (nay là Thành Đoàn Đà Nẵng) cho phép Đại học Duy Tân được thành lập tổ chức Đoàn Thanh Niên.

Chi Tiết

Sinh viên 5 tốt

Trần Đắc Diên - Gương "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương năm học 2020 - 2021

Hành trình đánh dấu 1 năm học tập, hoạt động, làm việc của Đắc Diên đã đến đích thành công khi bạn được vinh danh “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương vào năm đầu tiên chính thức tham gia phong trào này.